• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/maarifsen
  • https://www.twitter.com/maarifsen
  • https://www.instagram.com/maarifsen
  • https://www.youtube.com//channel/UCXX727pYLXon8RIb0UWiUuA/videos?view_as=subscriber
Çevrimiçi Üyelik

Taleplerimiz
Yayınlarımız
MaarifTV

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE GELECEĞİ

Eğitim kurumlarına yönetici atamalarının bir kanun çerçevesinde yapılması elzemdir.

 
 
Eğitim yöneticilerinin atama usul ve esasları ile görev tanımları, yönetmek üzere değil yönetmemek üzere hazırlanan hatta hiç uygulanmadan defalarca değişikliğe uğrayan kadük yönetmeliklerle değil; eğitim yöneticiliğine profesyonellik kazandıracak, eğitim yöneticilerinin yetki ve sorumluluk dengesini sağlayacak, eğitim yöneticilerini eğitim ve öğretim dışındaki angarya işlerden kurtaracak, eğitim yöneticilerinin gelecek ve kariyer planlaması yapmasına imkan verecek şekilde adalet ve liyakat temeli üzerine yenilikçi ve düzeltimci (reformist) yaklaşımla hazırlanacak bir kanunla belirlenmelidir.
  
Yönetici atamada kalıcı düzeltme ve düzenleme çıkarılacak bir kanun ile mümkün olabilir. Çünkü tıpkı diğer yönetmelikler gibi her Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratı değiştiğinde konjonktüre göre değişen yönetici atama yönetmeliği de dikiş tutmaz hale gelmiştir.
 
Eğitim yöneticisi; eğitimci olmalı, başka meslek gruplarından ithal yönetici düşünülmemelidir. Eğitim eğitimcilere bırakılmalı, eğitimciler ve eğitim yöneticileri daha fazla örselenmemelidir.
 
Eğitim yöneticilerinin atamaları, adaletli ve şeffaf olmalıdır. Eğitim yöneticileri; geçerli, güvenilir ve güncel bir yazılı sınav sonucuna dayalı olarak atanmalıdır. Yazılı sınav soruları; yönetici adaylarının mesleki bilgi ve yeterliliklerini, ihtiyaç duyacakları mevzuatlar hakkında bilgilerini, yönetici olmanın gerektireceği diğer yeterlilikleri (iletişim, zaman ve kriz yönetimi, liderlik, girişimcilik, etik vb.) ölçmeye yönelik olarak hazırlanmalıdır.
 
Aslolan yazılı sınava dayalı adaletli atama, ardından rehberlik ve denetimdir!
 
Eğitim yöneticileri, liyakatli olmalıdır. Ancak liyakatli olmanın ölçüsü, yıllardır idarecilik yapıyor olmak veya meslekte yılları devirmiş olmak değildir. Yönetici seçiminde değerlendirme aracı yalnızca mülakat değildir. Mülakat ile atama; vicdanları yaralayan en büyük adaletsizlik ve hakkaniyete vurulan bir darbedir. Aslolan yazılı sınava dayalı adaletli atama, ardından rehberlik ve denetimdir!
 
Eğitim yöneticileri; kadrolu olmalıdır, kişisel gelecek ve kariyer kaygısı içine düşürülmemelidir. 4 yıl gibi geçici sürelerle veya geçici görevlendirmeler ile yöneticilik yaparken eğitim yöneticilerinden yönetsel yetki ve sorumlulukların dengesini kurabilmelerini beklemek ve görev yaptıkları kurumdan kaliteli eğitim beklemek hayaldir. Geçmişte yapılan yazılı sınavlarda başarılı olarak eğitim yöneticisi olmuş olan ve halen yöneticilik yapmakta olan yöneticiler de mağdur edilmemelidir.
 
Kendi ikbalini düşünenler, neslin istikbalini düşünemezler!
 
İnsan yetiştirmek üzere kurgulanan eğitim sisteminde yöneticilere; vatansever, şuurlu, inançlı, ahlaklı, üreten, düşünen, sorgulayan, dürüst ve çalışkan bir neslin inşasının ve ihyasının kaygısı dışında başkaca bir kaygı taşımayacakları bir ortam sunulmalıdır. Zira kendi ikbalini düşünenler, neslin istikbalini düşünemezler!
 
Eğitim kurumları geçmişte olduğu gibi özelliklerine göre kurum tiplerine ayrılmalı ve bu kurumlara yönetici olarak atanacak eğitimcilerde aranan şartlar kurum tiplerine göre birbirinden farklılıklar göstermelidir. Örneğin fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri gibi eğitim kurumları, "A Tipi Eğitim Kurumu" olarak değerlendirilmeli ve bu kurumlara atanacak eğitim yöneticilerinde doktora, yüksek lisans, yöneticilik tecrübesi, katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetleri ve sertifika programları ile görev aldığı proje ve çalışmalar gibi kriterler aranmalıdır. Aynı düşünceyle zorunlu hizmet bölgesinde yer alan bir köy okulu "D Tipi Kurumu" olarak değerlendirilmeli ve bu tip kurumlara atanacak yöneticiler için yönetici olma şartları hafifletilmelidir.
 
Eğitim kurumu müdür yardımcılığı için adaylık dahil 4 yıl hizmet süresi, eğitim kurumu müdürlüğü için vekaleten ve geçici görevlendirme ile yapılan süreler de dahil olmak üzere 3 yıl müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü için vekaleten ve geçici görevlendirme ile yapılan süreler de dahil olmak üzere 3 yıl okul müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için vekaleten ve geçici görevlendirme ile yapılan süreler de dahil olmak üzere 3 yıl şube müdürlüğü yapmış olma şartları aranmalıdır. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürleri de yapılan merkezi yazılı sınav sonucuna göre atanmalıdır.
 
Asli görevin insan yetiştirmek, asli hizmetin eğitim öğretim olduğu unutulmamalıdır!
 
Eğitim yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden tanımlanmalıdır. Eğitim yöneticilerinin statüleri, özlük hakları, yetki ve sorumlulukları iyileştirilmelidir. Eğitim yöneticilerine eğitim öğretim hizmetleri dışında kalan uzmanlık gerektirecek işlerin ve angarya sayılabilecek diğer işlerin sorumlulukları yüklenmemeli, eğitim yöneticilerinin sorumluluklar altında ezilmelerinin önüne geçilmelidir. Eğitim yöneticileri; muhasebe uzmanı, sosyal güvenlik uzmanı, iş güvenliği uzmanı, müteahhit, güvenlik amiri, iş takipçisi değildir. Asli görevin insan yetiştirmek, asli hizmetin eğitim öğretim olduğu unutulmamalıdır!
 
Eğitim kurumu yöneticilerinin görevlerine "ek ders yerine geçen görev" olarak bakılmamalı, ek ders yerine geçen görev ücreti kaldırılarak görev yapılan kurum tiplerine göre makam ve yıpranma tazminatı verilmelidir.
 
Eğitim kurumu yöneticilerine, yönetici olarak il içi ve iller arası yer değiştirme hakkı verilmelidir. Eğitim yöneticileri de eğitim, sağlık, aile bütünlüğü gibi çeşitli nedenlerle yer değişikliğine ihtiyaç duyabilmektedirler. Yer değiştirmelerde eğitim yöneticilerinin öğretmen olarak tayin istemek zorunda bırakılmaları kabul edilemez.
 
Eğitim yöneticisi olarak atanan eğitimcilere yöneticilikleri boyunca ihtiyaç duyacakları konuları kapsayan yöneticilik formasyonu eğitimi verilmelidir. Eğitim yöneticilerinin "eğitim yönetimi" alanında yüksek lisans, doktora yapmaları için ve kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli kolaylıklar sağlanmalı, eğitim yöneticilerine yeterli imkanlar sunulmalıdır.
 
Maarif Çalışanları Sendikası olarak; eğitim yöneticilerinin atama usul ve esasları ile görev tanımları hakkında önerilerimizi sıralıyor, maarif camiamızın takdirine ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgisine sunuyoruz.
 
MAARİF-SEN
Maarif Çalışanları Sendikası
Yönetim Kurulu

#YöneticiAtama #MaarifSen  #MuallimHareketi

2167 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Sosyal Medya
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret179560