• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/maarifsen
  • https://www.twitter.com/maarifsen
  • https://www.instagram.com/maarifsen
  • https://www.youtube.com//channel/UCXX727pYLXon8RIb0UWiUuA/videos?view_as=subscriber
Çevrimiçi Üyelik

Taleplerimiz
MaarifTV
Yayınlarımız

ÖĞRETMENLERİMİZİN DE DYS'YE TANIMLANMASI İÇİN MEB'E BAŞVURUDA BULUNDUK.

Doküman Yönetim Sistemi’nin (DYS) evrak dağıtım listelerine öğretmenlerimizin de tanımlanması, anlık mesajlaşma programlarına duyulan gerekliliği ve anlık mesajlaşma programları kullanımının getirdiği mobbinge varan keyfiyeti ortadan kaldıracaktır.


Sayı     : MS-310-2021/3                                                              29/01/2021
Konu   : Bilgi ve İletişim Güvenliği
  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
                                         ANKARA                                         
 
 
İlgi      : a) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  b) Cumhurbaşkanlığı 2019/12 Sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi
  c) 29255 Sayılı Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği
 
Bakanlığınıza bağlı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul/Kurum Müdürlüklerinin; yerli ve milli olmayan, veri tabanı ve merkezi yurt dışında bulunan, veri güvenliği her yönüyle tartışmalı olan “Telegram, WhatsApp, Bip,” gibi anlık mesajlaşma programlarını kullanmaya öğretmenlerimizi zorladığına veya kullanımına mecbur bıraktığına dair sendikamıza ulaşan şikayetler ile kamuoyuna yansıyan haberler bulunmaktadır. Hiçbir eğitim yöneticisi ya da kurum amiri, yetkilerini aşarak çalışanlarını “Telegram, WhatsApp, Bip,” gibi herhangi bir mesajlaşma programı kullanmaya ve mesaj grubuna katılmaya zorlama hakkına sahip değildir.
 
Söz konusu akıllı telefon uygulamaları üzerinden kişilerin/kullanıcıların bilgisi/izni ve açık rızası aranmaksızın toplu mesaj listeleri ve grupları oluşturmak suretiyle resmi yazışma tanımına da uymayan yazışmalar, tebligatlar, duyurular, veri ve doküman paylaşımları yapılmakta ve talimatlar verilmektedir. Bir çok İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sözde iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi adına “Personel İşleri, Muhasebe İşleri, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Proje, Özel Büro, Okul Sağlığı, ARGE, İYEP, DYK” gibi isimlerle gruplar oluşturulmakta ve okul/kurum yöneticileri ile öğretmenler bu gruplara bilgi dahi verilmeden dahil edilmekte, talimatlar bu gruplardan verilmekte, tebligatlar bu gruplardan yapılmakta, bilgi ve veriler bu gruplardan istenmektedir. Ayrıca bu gruplarda; kişi ve kişilerin haberi, bilgisi ve rızası olmaksızın “maaş değişikliği formu, personel nakil bildirimi, derece-kademe terfi formu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin bilgileri, devamsız öğrenci bilgileri” gibi kişisel bilgi ve veri barındıran evraklar paylaşılarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı hareket edilmektedir.
 
Söz konusu programları kullanmanın dayanılmaz kolaylığına kapılan yöneticiler gecenin bir yarısı çalışanların özel hayatına ve aile hayatına saygı göstermeksizin bu uygulamalar üzerinden talimatlar yağdırmakta ve angarya sayılabilecek işlerin gereğini buradan talep etmektedirler. Maalesef; resmiyetin, ciddiyetin, sorumluluğun yerini keyfiyet, lakaytlık, kolaycılık almıştır. Bu keyfi durum/uygulama, maarif teşkilatının mensubu olan her bir çalışanın malumudur.
 
Bakanlığınızın 27.01.2021 tarihli, E-44222578-951.1.14-19776282 sayılı ve “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu yazısında; “Mobil cihazları üzerinden anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanılırken yerli uygulamaların kullanımını tercih edilmesi konusunda hassasiyet göstermeleri uygun olacaktır.” cümlesinde anlatım bozukluklarına yer verilmiş ancak, önerilen uygulama adına yer verilmemiştir. Buna rağmen bir çok okul ve kurum yöneticisi, “yerli ve milli uygulama” iddiası ile aralarında üyelerimizin de bulunduğu çalışanlarını “Bip” uygulamasını mobil telefonlarına yükleyerek kullanmaları çağrısında bulunmaya başlamıştır. Oysa; kullanılacak programın yerli olması kadar güvenilir olması da önemlidir. “Bip” uygulaması, anlık mesajlaşma uygulamaları arasında kullanıcılardan istediği izinler bakımından en fazla veri kullanım izni isteyen, veri güvenliği her yönüyle tartışmalı bir uygulamadır. Bu husus ilgililer tarafından gözardı edilmektedir.
 
Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatına bağlı bütün kurumları 15.05.2017 tarihinden itibaren Doküman Yönetim Sistemi’ne (DYS) geçmiş ve böylece bütün resmi yazışmalar elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu sayede bürokrasinin hızlanması sağlanırken, zaman ve maliyet açısından büyük bir kazanç elde edilmiştir. Ayrıca üst düzeyde veri güvenliği sağlanmıştır. Bunun yanında Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinde resmi yazıların ilgili kişilere dağıtımı ve tebliği rahatlıkla yapılabilmektedir.
 
Doküman Yönetim Sistemi’nin (DYS) evrak dağıtım listelerine öğretmenlerimizin de tanımlanması, anlık mesajlaşma programlarına duyulan gerekliliği ve anlık mesajlaşma programları kullanımının getirdiği mobbinge varan keyfiyeti ortadan kaldıracaktır. Maarif-Sen olarak; yukarıda sıraladığımız olgu ve gerekçelerle, öğretmenlerimiz açısından da bilgi ve belgeye erişimde büyük kolaylık sağlayacak bu entegrasyonun sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca; kişisel verilerin korunması için, bilgi güvenliğinin sağlanması için, çalışanların özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi için, çalışanların baskıya ve mobbinge maruz kalmamaları için, çalışma ortamının huzur ve güveni için, resmi iş ve işlemlerin ciddiyetle yapılabilmesi için, resmi yazışmaların anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden değil, usulüne ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunda Valiliklere talimat gönderilmesi ve ilgili kişilerin/kurumların uyarılması hususunda;
 
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
        
           
               Akif KETEN                                                       Mustafa DAĞAŞAN
       Genel Sekreter                                                      Genel Başkan
  
623 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Sosyal Medya
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret143935