• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/maarifsen
  • https://www.twitter.com/maarifsen
  • https://www.instagram.com/maarifsen
  • https://www.youtube.com//channel/UCXX727pYLXon8RIb0UWiUuA/videos?view_as=subscriber
Çevrimiçi Üyelik

Taleplerimiz
MaarifTV
Yayınlarımız

ÖĞRETMENLERİN KARİYER BASAMAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN MEB'E BAŞVURUDA BULUNDUK.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlik mesleğini kariyer mesleği haline dönüştürebilme amacının gerçekleşebilmesi için daha plânlı ve istikrarlı adımlar atmasının, süreci ciddiyetle yürütmesinin gerekliliği açıktır.


Sayı     : MS-310-2021/4                                                                            29/01/2021
Konu   : Öğretmenlik Kariyer Basamakları
 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
                                       ANKARA                                         
 
 
İlgi      : a) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
             b) Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
 
Bütün meslek gruplarında mesleğe giriş ile birlikte uzmanlaşma, kıdem alma, görevde yükselme, unvan ve makam anlamında üst mevkilere çıkma çalışanları motive eden, aidiyet duygusunu geliştiren o meslek erbabı ile birlikte aynı zamanda mesleğin kendisini de geliştiren ve iç dinamikleri harekete geçiren önemli faktörlerdir. Eğitim alanında mesleğe giriş ile birlikte, çalışırken ve  emekli oluncaya kadar hep aynı statüde bulunulması mali, özlük ve sosyal hakların aynı kalması ayrıca alanında uzmanlaşan eğitimcilerin herhangi bir kıdem ve unvan alamamaları ciddi anlamda sorunlar teşkil etmekte ve eğitimcilerin gelecekle ilgili perspektiflerinde önlerini açık seçik olarak görüp hedef koymalarını engellemektedir.
 
Kariyer planlaması, örgütün hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, kişinin ilerde üstleneceği pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatılması faaliyetleri olarak görülmektedir (Şimşek, Çelik, Akgemici ve Soysal, 2004). Bu açıdan ele alındığında ilerlemek isteyen öğretmen, bu kariyer basamakları yoluyla ilerleme fırsatını yakalar. Bireyin yeterliklerinin artması ile işdoyumu arasında pozitif yönlü bir ilişki bulan araştırma bulguları (Gamsız, Yazıcı ve Altun, 2013) olduğu düşünüldüğünde kariyer planlamasının birey yanında örgüte de katkısının olduğu anlaşılır. Örgüt ise öğretmenlerin performansının artmasıyla değişen koşulları değerlendirerek canlılık kazanır. Örgütler, çalışanlarına onların becerilerini, bilgilerini ve yeteneklerini değerlendirerek; görev beceri analizlerini inceleyerek ve yeni beceriler geliştirmelerine olanak sunarak bu fırsatları destekleyebilir. Bu fırsatlar da yine kariyer planlaması kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca iyi bir kariyer planlaması ile örgütte hareketlilik artar, örgüte heyecan gelir, örgütsel verimlilik artar (Ural, 2007). Kariyerlerinin çeşitli kademelerinde ödeme, pozisyon ve sorumluluk düzeyi gibi etkenlerin kullanıldığı, iyi ifade edilmiş yükselme olanağı, öğretmenleri sistem içerisinde tutabilmek için önemlidir. Bu, onlara daha geniş ve öngörülebilir fırsatlar sunar (Bobek, 2002).
 
Etkili bir kariyer yönetimi uygulaması; hem bireyin hem de örgütün çabasıyla mümkün olmaktadır. Bireyin ihtiyaç ve beklentileri örgütün etkililiğini, örgütün ihtiyaç ve beklentileri de bireyin performansını etkilemektedir. Bu nedenle örgüt ve bireyin ihtiyaçları, beklentileri ne kadar uzlaştırılabilirse, örgütsel başarı da o oranda sağlanacaktır. Öğretmenlerin; geleceğini planlama, toplumda saygın bir statü sağlama, bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirme, nitelikli yaşam standartlarına ulaşabilmek için gerekli olan ücreti kazanma gibi ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi; öğretmenlerin bireysel kariyer hedeflerini net olarak belirlemesiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kurumlarındaki kariyer yönetimi uygulamalarında öğretmenlerin bu hedef ve ihtiyaçlarını dikkate almasıyla mümkün olacaktır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmenlik mesleğindeki kalitenin yükseltilmesini sağlamak, öğretmenleri araştırma ve incelemeye yönlendirerek meslekleri ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmelerini teşvik etmek, öğretmenin eğitim sistemindeki işlev ve verimliliğini arttırmak ve meslekî tükenmişliği engelleyerek öğretmenlik mesleğini bir kariyer mesleği haline dönüştürebilmek amacıyla 13.08.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” çerçevesinde öğretmenlik mesleğini; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayırmıştır. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nde kariyer; öğretmenlikten uzman öğretmenliğe, uzman öğretmenlikten başöğretmenliğe gerekli yeterlikler kazanılarak ilerlemek şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2006).
 
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği; farklı kariyer basamaklarında bulunan öğretmenlerin görev, yetki ve sorumluluklarının tam olarak tanımlanmamış olması, farklı kariyer basamaklarında bulunan öğretmenlerin mali ve özlük haklarının belirlenmemiş olması, örgüt içi hiyerarşinin planlanmamış olması, hizmet süresi ve kontenjan ile sınırlandırılmış olması gibi nedenlerden dolayı içi boş bir unvan ve yapılacak sınırlı ücret artışı dışında bir anlam taşımamıştır. Bunun yanında uygulamanın süreklilik arz etmemesi ve uygulamanın başından sonuna plansız yürütülmesi, hazırlanırken; başta öğretmenler ve eğitim sendikaları olmak üzere paydaşların görüşlerinin alınmamış olması gibi bir çok nedenden dolayı gerek hazırlanış biçimi, gerek uygulanış biçimi, gerekse yönetmelikte yer alan maddeler bakımından kadük kalmıştır.
 
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin mevcut haliyle tam olarak amacına hizmet etmekten uzak olduğunu ve öğretmen kariyer basamağında bulunanlar aleyhine adaletsizliklere ve haksızlıklara neden olduğunu söylemek mümkündür. Yönetmeliğe göre her yıl ÖSYM tarafından yapılması öngörülen Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı, ilk ve son kez 27.11.2005 tarihinde yapılmıştır. Her yıl yapılması öngörülürken, imkan ve fırsat eşitliğine aykırı olarak 15 yıldır yapılmayan sınav; öğretmenlerimizin mağduriyetine sebep olmuştur ve mağdur etmeye de devam etmektedir.
 
15 yıl önce sınava girerek uzman öğretmenlik hakkı elde eden meslektaşlarımız Ocak 2021 tarihi itibariyle 315 TL ek tazminat almaktadır. 29 Haziran 2020 tarihi itibariyle resmi eğitim kurumlarında 100 Başöğretmen, 83350 Uzman Öğretmen görev yapmaktadır. 15 yıldır yeni sınav yapılmadığı düşünülürse öğretmen kariyer basamağında bulunan meslektaşlarımızın maddi kaybının büyüklüğü oluşan adaletsizliği gözler önüne sermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, 2005  yılında başlattığı bu adaletsizliği ortadan kaldırmalı, kazanılmış hakları koruyarak öğretmenler arasındaki ünvan ve ücret adaletsizliğini gidermelidir.
 
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesinde; “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” denilerek öğretmenlik mesleğinin tanımı yapılmıştır. Bu bağlamda; öğretmenlik mesleği, zaten alanında uzman ve yetkin kişiler tarafından icra edilmektedir. Öğretmenler, aldıkları lisans eğitimi ile alanında uzmanlaşarak üniversiteden mezun olmaktadır. Bu sebeple; bütün öğretmenler, stajyerlik dönemi sonrası uzman öğretmen olarak kabul edilmeli, uzman öğretmenlik kariyer basamağının sağladığı tüm haklardan yararlandırılmalıdır.
 
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlik mesleğini kariyer mesleği haline dönüştürebilme amacının gerçekleşebilmesi için daha plânlı ve istikrarlı adımlar atmasının, süreci ciddiyetle yürütmesinin gerekliliği açıktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yeniden yapılandırılması düşünülen kariyer basamakları hala taslak olarak beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu taslağı bir an önce paydaşların görüşüne açmalı ve öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak kariyer basamakları hayata geçirilmelidir.
 
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 
           
              Akif KETEN                                 Mustafa DAĞAŞAN
            Genel Sekreter                                     Genel Başkan
  
1126 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Sosyal Medya
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam262
Toplam Ziyaret153565