• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/maarifsen
  • https://www.twitter.com/maarifsen
  • https://www.instagram.com/maarifsen
  • https://www.youtube.com//channel/UCXX727pYLXon8RIb0UWiUuA/videos?view_as=subscriber
Çevrimiçi Üyelik

Taleplerimiz
MaarifTV
Yayınlarımız

Sıkça Sorunlan Sorular

 
*Maarif-Sen Hakkında Bilgi Almak İstiyorum?*
 
Ülkemizde 4688 sayılı Kanun kapsamında Çalışma Bakanlığı onayı ile kurulmuş tüzel kişiliğe sahip 47 eğitim sendikası bulunmaktadır. Sendikamız Maarif-Sen, tüm öğretmenler ve eğitim çalışanları için 2018 yılında kurulmuş olup herhangi bir sosyal ve siyasi oluşumun arka bahçesi değildir. İnsan onurunu ve meslek onurumuzu korumak temel amacımızdır. Yönetim kurulumuz, genç ve dinamik bir öğretmen kadrosundan oluşmaktadır. Daha detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.maarifsen.org
 
*Covid-19 aşısı ve PCR testi konusundaki duruşunuz nedir?*
 
Aşı karşıtı olmamakla birlikte, aşılamada gönüllük esasına göre hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşı yaptırmak veya yaptırmamak konusunda bireylerin kendi tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini, bu konuda baskı ve dayatmanın olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Yapılacak baskı ve zorlamanın hukuka aykırı olacağının/olduğunun altını çiziyoruz.
 
Yönetim Kurulumuz 20.08.2021 tarihinde “Eğitim kurumlarında henüz aşı olmamış eğitim çalışanlarına haftada en az 2 defa PCR testi yaptırma” zorunluluğu getiren kararlara karşı sivil itaatsizlik eylem kararı almıştır. www.maarifsen.org/?Syf=18&Hbr=1218628
 
Sendikamız tarafından; 24/08/2021 tarihli, 29970129 sayılı ve “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” başlıklı icrai nitelikte idari kararın/işlemin öncelikle yürütmenin durdurulması ve devamında iptali istemi ile 26.08.2021 tarihinde Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. www.maarifsen.org/?Syf=18&Hbr=1219608
 
Ayrıca eylem kararımız İçişleri Bakanlığının “PCR Zorunluluğu” Genelgesine ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına karşı da geçerlidir ve en kısa sürede bu genelgenin iptali için de Danıştay'a dava açılacaktır.
 
*Sivil itaatsizlik ne demek?*
 
Sivil itaatsizlik, toplumsal sözleşmenin çiğnenmesinden duyulan kaygıyı dile getirmek için başvurulan bir tepki türü, demokratik bir direniş şeklidir. Haksız bir uygulamaya ve zorlamaya karşı demokratik bir eylemdir.
 
*Sendikalar hangi mevzuata dayanarak eylem kararı almaktadır?*
 
Sendikalar; Anayasanın Devletin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten 2. maddesi, çalışanların ve işverenlerin, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma ve bu sendikalara üye olarak bu doğrultuda etkinlik yapma hakkının bulunduğunu belirten 51. maddesi, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin uygulanacağını belirleyen 90. maddesi ve 90. maddenin bir gereği olarak; 87 ve 151 sayılı İLO Sözleşmeleri ve diğer Sözleşmeleri, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10. ve 11. maddesine ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununa, Başbakanlık ve Bakanlık genelgelerine dayanarak eylem kararı alabilmektedir. Detaylı bilgi için: www.memurlar.net/haber/504788
 
*Sendikal eylem kararına uyan sendika üyelerine ceza verilebilir mi?*
 
Sendikalar eylem kararlarını Uluslararası Sözleşmelerden ve Uluslararası Sözleşmeleri iç hukukumuzun bir parçası haline getiren 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer alan hükümlerden almaktadır. Yargı kararları da bu 1982 Anayasası'nın ''Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma'' başlıklı 90. maddesinde yer alan hükümlere dayanarak sendikal faaliyet ve eyleme ceza verilemeyeceğine hükmetmektedirler. Detaylı bilgi için: www.memurlar.net/haber/504788
 
 
*Mevcut sendikamdan nasıl istifa edebilirim/çekilebilirim?*
 
4688 Sayılı Kanunun 16. Maddesi gereği; üç nüsha “kamu görevlileri sendikalarından çekilme bildirimi formu” doldurup imzalayarak kurum/okul idarenize teslim etmeniz ve evrak kayıt numarası almanız ile sendika üyeliğinden çekilme işleminiz tamamlanmış olacaktır.
 
Ayrıca aynı kanun maddesinde: “Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.” denilmektedir. Çekilme Formu İçin Tıklayınız: https://www.maarifsen.org/FileUpload/as950783/File/uyelikten_cekilme_formu.pdf
 
*Sendikanıza nasıl üye olabilirim?*
 
İnternet sitemizde yer alan çevrimiçi üyelik formunu doldurduğunuz takdirde onaylı üyelik evraklarınızı bize bildirdiğiniz e-posta adresine göndermekteyiz. Gönderdiğimiz evrakların çıktısını alıp imzalayarak, kurum/okul idarenize teslim etmeniz ile üyelik süreciniz tamamlanmaktadır. Çevrimiçi Üyelik İçin: https://www.maarifsen.org/?pnum=11&pt=%C3%9Cyelik
 
*Kurum/okul idaremiz tarafından PCR test sonucu istenmesi halinde ne yapmalıyız?*
 
Öncelikle eylem kararımız İçişleri Bakanlığı Genelgesine karşı da geçerlidir. En kısa sürede bu genelgenin iptali için de Danıştay'a dava açacağız. 6 Eylül Pazartesi günü sizden yazılı olarak PCR test sonucu istenmesi halinde sitemizde yer alan örnek dilekçe ile yanıt vermeniz ve dilekçenize eylem kararımızı ek yapmanız yeterlidir. Ardından idareniz tutanakla durumu kayıt altına alacak ve dosyalayacaktır. Başkaca yapabilecekleri bir işlem bulunmamaktadır. Biz sendika olarak çalışma ortamının huzurunun da bozulmamasını istiyor, idarelerden anlayış beklediğimizi her fırsatta ifade ediyoruz.
 
*Sendikal eylem kararlarının kullanılması engellenebilir mi?*
 
Türk Ceza Kanununun 118. Maddesinde; “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir. Dolayısıyla sendikal faaliyetlerimizi engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaktan imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
 
*İlginize teşekkür ederiz.*
Sosyal Medya
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret147159